อัลบั้มภาพ ประชุมคกก.พพัฒนาเทศบาลครั้งที่1/2565
* อัลบั้ม *

ประชุมคกก.พพัฒนาเทศบาลครั้งที่1/2565
ประชุมคกก.พพัฒนาเทศบาลครั้งที่1/2565
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชุมขับเคลื่อนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
ประชุมขับเคลื่อนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
ต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน
ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำชาติ
ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำชาติ
(จำนวน 45 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาลของอปท.
กิจกรรมวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาลของอปท.
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ติดตามการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ติดตามการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมคกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ประชุมคกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ติดตามการวางท่อระบายน้ำ ที่ชุมชนกวนอู
ลงพื้นที่ติดตามการวางท่อระบายน้ำ ที่ชุมชนกวนอู
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะติดเชื้อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะติดเชื้อ
(จำนวน 53 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2565
รณรงป้องกันโรคไข้เลือดออก
รณรงป้องกันโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2565
ส่งข้าราชการ โอนย้าย
ส่งข้าราชการ โอนย้าย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 203 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับครูโอนย้ายมารับตำแหน่ง
ต้อนรับครูโอนย้ายมารับตำแหน่ง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2565

ประชุมคกก.บริหารศูนย์ฯ
ประชุมคกก.บริหารศูนย์ฯ
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
คณะผู้บริหารพบปะเนื่องในวันเทศบาล
คณะผู้บริหารพบปะเนื่องในวันเทศบาล
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
นายกฯ อ่านสารวันเทศบาล
นายกฯ อ่านสารวันเทศบาล
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565