สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด
เลขที่ 357 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1331  โทรสาร : 0-7527-1332     อีเมล์ :
admin@huaiyodcity.go.th
Powered By WNT.CO.TH