สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
แบบคำร้องออนไลน์ E-service 

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด
เเลขที่ 357 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1331 โทรสาร : 0-7527-1332
www.huaiyodcity.go.th
Email-huaiyodcity@gmail.com
Facebook : huaiyodcity trang