สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการพื้นฐาน

 
การคมนาคม
การคมนาคมและขนส่งสามารถใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง คือ
        1. เส้นทางรถไฟ สถานีรถไฟห้วยยอดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟสายใต้ แล้วแยกที่ชุมทางทุ่งสงถึงสถานีห้วยยอด รวมระยะทางประมาณ 815 กิโลเมตร และต่อไปยังสถานีตรังจนไปสิ้นสุดที่สถานีกันตัง ขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านสถานีห้วยยอดมี 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็วจากกันตัง – กรุงเทพฯ และขบวนรถด่วนจาก ตรัง – กรุงเทพฯ ทั้งไปและกลับทุกวัน
   
        2. เส้นทางรถยนต์ ที่สำคัญ คือ
        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตามเส้นทางนี้จะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 910 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดตรังประมาณ 28 กิโลเมตร
        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (อำเภอทุ่งสง - แยกทางไปจังหวัดกระบี่) เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เชื่อมระหว่างอำเภอห้วยยอดกับอำเภอทุ่งสง ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสามารถใช้เดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครได้ มีระยะทางประมาณ 840 กิโลเมตร
        - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4123 (ในเขตเทศบาลใช้ชื่อถนนเทศบาล 2) เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างห้วยยอดกับตัวเมืองตรัง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
        โทรศัพท์ เป็นบริการในความรับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาห้วยยอด มีตู้บริการสาธารณะทางไกล ติดต่อทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องใช้บัตร (CARD PHONE) จำนวนคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือนในเขตเทศบาล 1,108 คู่สาย จำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล 44 ตู้
 
การไฟฟ้า
        กิจการไฟฟ้าของอำเภอห้วยยอด ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานีย่อยลำภูราสามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้ จำนวน 2,868 ครัวเรือน